Xpozed - Så agerar du vid terrorattack
2021-09-05 Av Xpozed 0

Så bör du agera vid terrorattentat

Vi lever i en värld som till viss del blir mer osäker och kanske rent av farlig, både utomlands men även i Sverige. Även om risken att du ska drabbas av ett terrorattentat är liten så ökar du dina chanser att klara dig genom att vara förbered dom det trots allt inträffar. MSB har gjort en liten webbutbildning om hur du bör göra och tänka vid terror attentat.

Du hittar guiden på: https://www.msb.se/sv/utbildning–ovning/alla-utbildningar/sa-bor-du-agera-vid-terrorattentat/

På “Nyheter 24” hittar du även en artikel om polisens råd vid terror attentat: https://nyheter24.se/nyheter/inrikes/905910-polisen-det-har-ska-du-gora-vid-ett-terrorattentat

Foto: Montage TT