Krishantering

Grunden för krishantering krisplanen där det finns information om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det.

Krisplanen tas fram innan något har hänt, i normala förhållanden då alla är klartänkta och har förmåga att överblicka vad som kan komma att krävas vid en kris. Kristeamet funderar även över vilka kriser företaget skulle kunna drabbas av och gör kompletterande krisplaner, checklistor och frågor- och svarsdokument för dem.