Krishantering

En kris kan vara allt ifrån arbetsolyckor, pandemier, force majeur, ekonomiska situationer, stora nedskärningar, m.m.

Grunden för krishantering är krisplanen som är ett styrdokument med information om vad som ska göras, hur det ska göras och vem som ska göra det i samband med en kris. Den innehåller all kontaktinformation som kan tänkas behövas, informationskällor, lathundar, rutiner för kommunikation, etc.

Krisplanen är en del av beredskapen och tas fram innan något har hänt, under normala förhållanden då alla är klartänkta och har förmåga att överblicka vad som kan komma att krävas vid en kris. Kristeamet funderar även över vilka kriser företaget skulle kunna drabbas av och gör kompletterande krisplaner, checklistor och fråge- och svarsdokument för de specifika situationerna.

Vi på Xpozed kan, tillsammans med er, att ta fram en krisplan som är skräddarsydd för t.ex. er organisation, företag, förening.

En del av krishanteringen är också utbildning så ta en titt på våra kurser i första hjälpen, HLR, el-skador, krishantering, m.m.
Läs om våra kurser här >>

Välj kategori

Nyhetsbrev