Information om COVID-19

Xpozed AB följer HLR-rådets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid våra kurser. Nedan kan du läsa HLR-rådets rekommendationer.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning får många frågor gällande utbildning i hjärt-lungräddning och risken för smittspridning i samband med utbildning.

Covid-19 sprids från person till person vid närkontakt samt vid droppsmitta. God handhygien samt att hosta eller nysa i armvecket är viktigt. Sjukvårdens vanliga hygienrutiner ska följas strikt. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien ska tillämpas.

Råd vid all utbildning i HLR
Den största risken för att smittas av någon infektion i ett rum med många människor är kontakt mellan dem och kontakt med andra ytor snarare än att smittas vid kontakt med en övningsdocka.

Kursdeltagarna ska alltid vara noga med att tvätta händerna eller använda handsprit med minst 70% alkoholhalt.

Deltagare med symtom liknande influensa eller förkylning, hosta och feber eller som har varit i nära kontakt med någon som har covid-19 skall inte komma till utbildningstillfället.

Kursdeltagarna ska också påminnas att hosta/nysa endera i en näsduk som slängs, sedan tvättas händerna, eller i armvecket.

Utifrån aktuella (April 2020) rekommendationer om social/fysisk distansering, rekommenderas att man avstår att öva med andra kursdeltagare avseende stabilt sidoläge samt luftvägsstopp, övningsdockor samt videofilmer fungerar som substitut.

Utbildning till allmänheten
Vid undervisning till allmänheten ska deltagarna informeras om att under rådande omständigheter inte känna eller lyssna efter andningsrörelser/ljud genom att placera sitt ansikte nära den drabbades ansikte och inte utföra inblåsningar mun-till-mun eller med pocketmask utan endast utföra bröstkompressioner i väntan på ambulans.

Vid kurstillfället

  • Använd optimalt en övningsdocka per deltagare. Torka övningsdockans bröstkorg och ansikte med desinfektionslösning innehållande minst 70% alkohol mellan varje deltagare och efter kurs. Låt självtorka.
  • Utbildning där inblåsningar ingår ska dockans lungor bytas efter varje utbildningstillfälle.
  • Om hantering av pocketmask ingår i utbildningen skall en mask per deltagare tillhandahållas. Efter kurs ska maskerna noggrant rengöras med desinfektionsmedel innehållande 70% alkohol.

HLR-rådet uppmanar alla att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida och i frågor gällande hjärt-lungräddning följa www.hlr.nu.

Nyhetsbrev