Råd för inköp av hjärtstartare

Det är mycket att tänka på vid köp av en hjärtstartare och att det finns en uppsjö av märken och modeller på marknaden med väldigt varierande pris och kvalitet gör det inte enklare.

HLR-rådet har därför tagit fram en rekommendation för inköp av hjärtstartare.

 • Hjärtstartaren skall följa Svenska HLR-rådets riktlinjer.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer och hyr ut uppfyller dessa krav.
 • Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer och hyr ut uppfyller dessa krav.
 • Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, skall vara CE-märkta.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer och hyr ut uppfyller dessa krav. Vissa är även godkända enligt Amerikanska FDA.
 • Hjärtstartaren skall ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna skall visa tydliga instruktioner för applicering.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer och hyr ut uppfyller dessa krav.
 • Hjärtstartaren skall uppmärksamma användaren på eventuella fel.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer och hyr ut uppfyller dessa krav.
 • I vilken miljö skall hjärtstartaren förvaras i? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan?
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer och hyr ut uppfyller tål de flesta normala miljöer. Skall apparaten förvaras en längre stund i extra kalla, extra varma eller extra dammiga miljöer så rekommenderar vi att ett anpassat skåp används. Skåp finns i olika kombinationer av värme, kyla och larm. Det är i första hand elektroderna som tar skada av långvarig kyla men även batterier förlorar kapacitet i kalla miljöer. Samtliga modeller går att använda på barn. På vissa modeller växlar du mellan vuxen- och barnläge med en knapp (Physio-Control CR2) medans andra behövs separata barnelektroder eller en “nyckel” som sätts i enheten (Philips och Zoll). Barnläget reducerar energin med ca. 4 ggr, med andra ord är det 200 Joule som är inställt i apparaten så får barnet 50 joule. Om man nu måste behandla ett barn och våra barnelektroder inte finns vid apparaten så skall man behandla barnet med vuxenelektroder och vuxenenergi. Det är viktigt att det är minst 2,5 cm mellan elektroderna. Om det ej går så får man koppla Anterior-Posterior.
 • Vilken garantitid gäller? Support och service? Hjärtstartaren skall kunna uppdateras om nya riktlinjer för behandling ändras.
  Svar: Samtliga modeller som Xpozed säljer eller hyr ut är väldigt enkla att underhålla så det kan ägaren själv sköta. När nya riktlinjer kommer så går det självklart uppdatera defibrillatorn så att den följer den nya behandlingsmetoden. Vissa modeller kan uppdateras via Wi-Fi eller mobil uppkoppling och andra uppgraderas via kabel eller USB-minne. Vid större förändringar kan en ny mjukvara behövas och då kommer tillverkaren att kunna leverera ett uppgraderingspaket. Själva uppgraderingen kan Xpozed hjälpa till med enligt överenskommelse. Se även information under rubriken “När rekommenderas byte av batteri och elektroder”.
 • När rekommenderas byte av batteri och elektroder?
  Svar: Byte av batteri och elektroder rekommenderas när utgångsdatumet på elektroderna och/eller batteriet har nåtts eller när hjärtstartaren indikerar visuellt och/eller audiovisuellt. Om hjärtstartaren har använts i skarp läge byter man också ut batteriet och elektroderna. Utbytespaket med batterier och elektroder beställs från Xpozed. Om du hyr hjärtstartaren så ingår utbytespaketet vid angivna serviceintervall i serviceavtalet. Utbytesintervallen skiljer sig mellan de olika modellerna och specificeras under respektive modellspecifikation.
 • Finns det träningsmöjligheter med hjärtstartaren?
  Svar: Xpozed har träningsmaskiner för alla våra modeller som vi använder oss av under kurserna. Träningsenheterna är identiskt lika de skarpa enheterna och instruktören kan på ett smidigt sätt växla mellan ett antal olika scenarion för att skapa överraskningsmoment under utbildningen.
Xpozed - Råd inför köp av hjärtstartare

Nyhetsbrev