Personuppgifts­policy (GDPR)

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Xpozed AB (556407-6601) utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor om vår personuppgiftspolicy är du alltid välkommen att kontakta oss!

PERSONUPPGIFTSANSVAR
Xpozed AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats när du bokar eller gör förfrågningar om kurser, handlar eller gör förfrågningar kring produkter, skriver på intresselistor eller prenumererar på vårat nyhetsbrev.

KONTAKTUPPGIFTER
Du kan kontakta oss via telefon 070-522 79 00 eller via vårat kontaktformulär.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifter som samlas in vid kurs-, uppdrags- eller produktförfrågan
När du gör en kurs-, uppdrags- eller produktförfrågan samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna svara på din förfrågan. De uppgifter vi samlar in är namn, adress och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post).

Uppgifter som samlas in i samband med bokning eller köp av kurser, uppdrag eller produkter
När du bokar en kurs, ett uppdrag eller gör ett produktköp av oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), kön, födelsedatum och/eller organisationsnummer samt namn, adress och kontaktuppgifter till fakturamottagaren. Vi samlar också in de adressuppgifter och kontaktinformation som behövs för att kunna genomföra en kurs eller ett uppdrag.

När du genomför en kurs med oss samlar vi också in uppgifter gällande bokningen, dvs. bokningsnummer, typ av kurs, antal deltagare, datum och tid för kursen och kursens längd (antal timmar).

Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer till samma kurs eller grupp. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga kursdeltagares samtycke för att lämna ut uppgifterna.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in namn, e-postadress samt telefonnummer för att kunna skicka nyhetsbrev till dig eller kontakta dig. Det kan också vara uppgifter om valda intresseområden rörande vilken information du vill ha skickad från oss eller vilken eller vilka kurser du har gått med Xpozed AB och vilken eller vilka produkter du köpt av Xpozed AB för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden och den information som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats
När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifterna vi har samlat in om dig. Informationen använder vi för att påverka hur innehållet på webbplatsen ser ut när just du besöker oss. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter
Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de kurs-, konsult- eller produkttjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med bokning av tjänster
När du bokar en kurs eller ett uppdrag med oss används dina uppgifter för att anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrev, ställa ut kursbevis eller företagsdiplom samt för registrering i nationella utbildningsregister. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer och organisationer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (utbildningsregister, register för utställande av kursbevis, krav från utbildningsorganisationer, tredje parts tjänst för nyhetsbrev och andra leverantörer eller organisationer i de fall du bokar en kurs eller ett uppdrag med en samarbetspartner).

När du har bokat en kurs eller ett uppdrag med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din kurs eller för genomförande av uppdrag. Vi använder oss av post, e-post och telefon.

I samband med prenumeration på nyhetsbrevs använder sig Xpozed AB av en tredje parts lösning vilket innebär att de uppgifter vi samlar in för hantering av nyhetsbrev överförs till tredje partens nyhetsbrevstjänst.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med köp av produkter
När du köper vissa produkter kan det vara aktuellt att registrera information kring dessa produkter i nationella register. Detta görs endast efter samtycke med kunden. Exempel på register kan vara t.ex. “hjärtstartarregistret”. Om produkten köps i form av ett abonnemang överförs de uppgifter som krävs till aktuell samarbetspartner eller leverantör för att kunna leverera tjänsten för abonnemanget.

Uppgifter som överförs i andra sammanhang
Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Hur länge sparas personuppgifterna
Vi sparar uppgifterna vi samlar in på flera olika sätt beroende på syfte och tjänst. Uppgifterna sparas i någon eller några av följande former: vår kunddatabas, vår digitala nyhetsbrevstjänst, elektroniska dokument eller digitalt inskannade dokument. Dokument som inskannas kan vara listor som fyllts i under kurser, uppdrag, mässor eller liknande aktiviteter och innefattar deltagarlistor, listor för prenumeration av nyhetsbrev eller bokningar, köp eller förfrågningar av produkter eller tjänster.

Då tiden mellan grundkurser eller en eller flera upprepade repetitionskurser har ett “bäst före” datum (dvs. bara giltigt i ett visst antal år) behöver vi för att kunna fastställa vilken kurs eller kursbevis som är aktuellt spara personuppgifterna i 15 år

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss.

Om du handlat produkter av oss sparas uppgifterna i det antal år som produkten är avsedd att användas (max 15 år) för att kunna genomföra våra tjänster rörande t.ex. uppdateringar eller serviceintervall.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss via vårat kontaktformulär så får du ett registerutdrag.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke. All annan behandling sker med stöd av samtycke. Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål om våran personuppgiftspolicy till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

Välj kategori

Nyhetsbrev