2020-01-02 By Xpozed Off

Det finns väl en hjärtstartare där du bor?

En nyligen presenterad studie visar att trots att 2 av 3 hjärtstopp sker i bostaden finns bara cirka 2 procent av alla registrerade hjärtstartare i hemmiljö. Det motsvarar knappt 400 hjärtstartare i Sverige.

I Sverige finns ca. 50 000 hjärtstartare men endast ca. 16 000 är registrerade så resterande hjärtstartare riskerar alltså att inte hittas eller kunna användas om de behövs. Studien visade att antalet hjärtstartare är alldeles för få för att kunna hantera de ca 6 000 hjärtstopp som sker utanför sjukhus i Sverige varje år.

Det finns väl en hjärtstartare där du bor?

Läs mer om Råd inför köp av hjärtstartare och Att använda hjärtstartare