Varför ska vi ha en hjärtstartare i föreningen när det finns både en brandstation och en hälsocentral i närheten?

Förutom de anledningar som jag beskrivit på första sidan så är det viktigt att tänka på följande:
– Den hjärtstartare som finns på hälsocentralen har du bara tillgång till under hälsocentralens öppettider dagtid.
– Den hjärtstartare som finns på brandstationen ligger längre än 3 minuter bort då det tar mycket längre tid att springa fram och tillbaka. När det gäller brandstationens närhet och det faktum att räddningstjänsten ligger nära till hands vid behov så förutsätter det dessutom att dom inte befinner sig på utryckning redan. Även om de finns på stationen kan det ta längre än 3 minuter tills de är på plats, speciellt om larmningen tar tid.