Vad händer om inte alla enheter svarar ja?

Priset är baserat på att alla enheter svarar ja. Om så inte blir fallet kommer priset att justeras något och om det avviker mer än 10% kommer jag att kontakta alla som svarat ja för att verifiera att priset är ok. Tänk dock på att hjärtstartaren är till för alla och bara för att du svarar nej innebär det inte att ett hjärtstopp inte kan hända dig så försök att tänka kollektivt här…