Är det några driftskostnader för hjärtstartaren?

Batteriers kapacitet försämras efter några år och klistret på elektroderna torkar, därför byter man ut dessa med ett intervall på 4 år. I kostnaden som jag angivit ingår batterier och elektroder för ett byte samt att jag bjuder på ett byte, vilket innebär två byten och en driftstid på 12 år. Efter 12 år är det en kostnad på ca. 3 700:- var 4e år (vilket innebär en kostnad på 13,60 per enhet/lägenhet och år för varje 4-års intervall) som jag är säker på att vi kan lösa ekonomiskt på något smidigt sätt då det är dags.