Xpozed D-HLR

D-HLR

Kontakta oss för pris/offert

En mer utförlig version av Vuxen-HLR med hjärtstartare där teamträning och handhavande av hjärtstartare prioriteras. Riktar sig till skyddsombud, de personer som har särskilt ansvar för hjärtstartare på arbetsplatser eller publika anläggningar samt de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. , skyddsombud, säkerhetsvakter, brandmän, polis, idrottsledare, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

LÄGG TILL I JÄMFÖR

Beskrivning

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första 3 minuterna är de mest kritiska…

…därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen i första hjälpen och HLR. Med vår “D-HLR” kurs får du livsviktiga utökade kunskaper i de åtgärder kring hjärt- och lungräddning, hjärtstartare och luftvägsstopp som omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner i väntan på ambulans. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning.

Grunden i kursen är samma som vår ordinarie “HLR med hjärtstartare (HLR Vuxen)”, men under “D-HLR” kursen fördjupar vi oss i användandet av hjärtstartare inriktad till de som förväntas kunna lite mer än gemene man. Under “D-HLR” kursen övas även tvåmannaräddning och användandet av andningsmask (och om det finns på arbetsplatsen även syrgas) samt hur man under håller en hjärtstartare och vilka rutiner bör gälla angående hjärtstarter.

Fokusområden kan vara den som är ansvarig för hjärtstartaren på arbetsplatsen eller i organisationen, anställda på publika anläggningar, de som är utvalda “samariter” eller “första hälpare”, skyddsombud och insatspersonal. Kursen följer internationella, europeiska och nationella svenska och europeiska riktlinjerna enligt Svenska HLRrrådet och ERC (European Resuscitation Council).

Under kursen varvas teori med praktik. Varje deltagare övar på en egen docka. Mycket fokus läggs på praktik och modet att våga hjälpa till vid olyckor.  Under kursen får deltagarna praktiskt använda sina kunskaper i scenarion.

Följande moment ingår:
– Att våga rädda liv
– Kedjan som räddar liv
– L-ABC
– Livsfarligt läge
– Larmrutiner
– Hjärtat (hjärtats funktion samt hjärtinfarkt och hjärtstopp)
– Medvetandekontroll
– Öppna luftvägar & andningskontroll
– HLR med både en- och två-livräddarteknik samt att använda andningsmask
– Användandet av hjärtstartare/defibrillator
– Underhåll och rutiner gällande hjärtstartare
– Användandet av syrgasutrustning (om detta finns på arbetsplatsen)
– Luftvägsstopp
– Stabilt sidoläge
– Stroke
– Cirkulationssvikt
– Scenarion

Öva regelbundet på hjärt- och lungräddning efter kursen. Repetitionskurs bör göras inom 1-2 år

Mer information

Kurskod

DHLR

Kurstyp

Lärarledd kurs

Antal deltagare

6 st.

Kurslängd

5 timmar (Repetition inom 1 år, 4 timmar)

Målgrupp

De med särskilt ansvar för hjärtstartare på arbetsplatser eller publika anläggningar samt insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utöva första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, taxichaufförer, personal på friskvårdsanläggningar / simhallar / skolor, polis, brandmän, etc.)

Kursmål

Efter genomförd kurs ska du kunna ta ansvar i en hjärt- och lungräddnings situation med hjärtstartare för att omedelbart kunna ingripa vid hjärtstopp och luftvägsstopp på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men kursbok skall läsas in innan kursen.

Kursbevis

Efter genomförd kurs får deltagaren kompetensbevis för D-HLR och luftvägsstopp samt diplom för genomförd kurs "D-HLR".

Frågor & svar

Kurser

Nej, rent tekniskt kan all deltaga oavsett ålder, men 10 år är en lämplig riktlinje för att man ska kunna ta till sig kunskaperna.

Kategorier: Kurser

Nej, generellt sett är det inga förkrav. Vissa kurser, som t.ex. el-skador, kan ha HLR med hjärtstartare som förkrav, men i våra kurser ingår detta om det inte finns innan.

Kategorier: Kurser

För en jämförelse mellan de olika kurserna rekommenderar vi att du tittar på våran kursjämförelse som du hittar här.

Kategorier: Kurser

Produkter

Om den ska förvaras inomhus i en “normal” miljö så räcker det oftast med att hänga den på en krok. Den skall dock märkas ut tydligt med en standardiserad skylt som rekommenderas att köpa in tillsammans med hjärtstartaren.

Om den ska förvaras i en mer utsatt miljö som t.ex. utomhus, i väldigt kalla eller varma miljöer, i fuktiga utrymmen, på dammiga platser, etc. så finns det ett antal olika förvaringsskåp som man kan använda sig av. Skåpen finns i olika konfigureringar där man kan välja en eller flera funktioner som t.ex., kyla, värma, batteriladdning, larm, låsbart, etc. etc.

Kategorier: Produkter

Absolut! Det är faktiskt en mycket bra idé att ha en hjärtstartare i bostadsrättsföreningen. Majoriteten av alla hjärtstartare i samhället finns på och runt våra arbetsplatser, och det är jättebra, men det hjälper ju inte om det skulle ske ett hjärtstopp när man är hemma.

Kategorier: Produkter

Ja det kan man. Det är faktiskt en riktigt bra idé att ha en hjärtstartare hemma, i båten, husvagnen, stugan, etc. Riktlinjerna säger att man ska kunna ge den första stöten inom 3 minuter från hjärtstoppet.

Kategorier: Produkter

Load More