LIFEPAK CRplus

LIFEPAK CRplus är en av de driftsäkraste defibrillatorerna på marknaden idag. Via tre stycken tydliga symboler i displayen visar den statusen på batteriet, laddningsstaven och de interna kretsarna. Det patenterade “SafeGuard Power System” är ett system som bygger på två batterier och det ger extra trygghet. Interna batteriet i defibrillatorn är ett fast monterat litiumbatteri som försörjer defibrillatorn med ström och sen är utbytbara laddningsstaven en batteriladdare som underhållsladdar det interna batteriet. Så när batterisymbolen lyser i indikatordisplayen är det interna batteriet fortfarande fulladdat men man behöver byta laddningsstaven.

Till skillnad från andra defibrillatorer på marknaden med komplexa meddelanden och begränsningar vad gäller defibrilleringsenergin kombinerar LIFEPAK CRplus enkel steg-för-steg användning med rätt nivå av vägledning och kapacitet till att eskalera till 360 joule när det behövs.

TID TILL FÖRSTA DEFIBRILLERING
LIFEPAK CRplus finns som både helautomatisk och halvautomatisk defibrillator. I Sverige är helautomatiska defibrillatorer obefintliga men i andra länder väldigt vanlig. Man har sett fördelar med helautomatisk defibrillator i miljöer där personalen nästan aldrig får hjärtstartar utbildning. Att trycka på en knapp som genererar en hög strömstöt kan vara skrämmande för många ovana personer och det gör att viktig tid spills.
Oavsett helautomatisk eller halvautomatisk defibrillator så är LIFEPAK CRplus en lättförståelig defibrillator som ger användaren de instruktioner som behövs för att applicera elektroderna rätt och defibrillera snabbt.

360 JOULE
En mängd kliniska data som kommit fram stöder bifasiska chocker över 200 joule. Man har sett i studier att patienter som är svårdefibrillerade (de som behöver mer än en chock) svarar sämre på defibrilleringen om samma energistyrka används vid efterföljande defibrilleringar. Därför är det särskilt viktigt att ha full energikapacitet, upp till 360 joule, om man vill ge svårdefibrillerade patienter den bästa chansen till överlevnad. USA:s läkemedelsmyndighet (FDA) håller på att utvärdera 17 rapporter om händelser där man använt en defibrillator som klarat max 200 joule och som var ineffektiv och en efterföljande chock från en 360 joule bifasisk defibrillator resulterade i en lyckad defibrillering.