Kursjämförelse

Är du osäker på vilken kurs som passar bäst? Ta hjälp av vår jämförelsetabell. Du kan givetvis också kontakta oss för mer information.

Om ingen av kurserna passar kan vi givetvis skräddarsy en kurs som passar just dina/era behov.

 

 

Vad säger lagen?

Första hjälparens roll

Att våga rädda liv

L-ABC(DE)

Livsfarligt läge

Larmrutiner

Hjärtat
(hjärtats funktion samt hjärtinfarkt och hjärtstopp)

HLR

(bröstkompressioner och inblåsningar)

Användandet av hjärtstartare/defibrillator

Användandet av syrgasutrustning (om detta finns på arbetsplatsen)

Luftvägsstopp

Stabilt sidoläge

Stroke

Blödning

Cirkulationssvikt/Chock

Sjukbedömning

Skadebedömning

Förflyttningar och lyfttekniker

Sjukdomstillstånd

Olycksfall

Psykisk första hjälp & först på olycksplatsen

Vad händer i kroppen vid elolyckor / Åtgärder vid elolycka

Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)

Vad händer efter en elolycka?

Förebyggande av elolyckor

Underhåll och rutiner av hjärtstartare

Antal deltagare

Längd

Målgrupp

Förkunskaper


Vuxen-HLR med hjärtstartare12 st.

3 tim.

Alla människor

Inga förkunskaper krävs

Första hjälpaRE

Allergi, astma, diabetes, epilepsi

Brännskador, Nack- och ryggskador


12 st.

2 dagar
(repetition 1 dag)

Alla, oavsett bakgrund eller erfarenhet och personer som p.g.a. deras arbetsbeskrivning, roll eller funktion kräver denna kunskap, eller de som helt enkelt bara vill lära sig mer

Inga förkunskaper krävs

ELSKADOR

Krav på utbildning för el‐relaterade arbeten


Brännskador


12 st.

5 tim.

Alla som arbetar där risken finns att elskador kan förekomma

Inga förkunskaper krävs

D-HLRBrännskador

6 st.

4,5 tim.
(3 tim repetition)

De med särskilt ansvar för hjärtstartare på arbetsplatser eller publika anläggningar samt insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utöva första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, taxichaufförer, personal på friskvårdsanläggningar / simhallar / skolor, polis, brandmän, etc.)

Inga särskilda förkunskaper krävs men kursbok skall läsas in innan kursen.