Vuxen-HLR med hjärtstartare (VHLR)

Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall kan inträffa närsomhelst i yrkeslivet eller privat. De första minuterna är mest kritiska, framför allt när det gäller hjärtstillestånd och luftvägsstopp.

Med kursen “Vuxen-HLR med hjärtstartare (VHLR)” får du livsviktiga kunskaper i de åtgärder kring hjärt- och lungräddning, hjärtstartare och luftvägsstopp som omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner i väntan på ambulans. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning.

Utbildningen följer internationella, europeiska och nationella riktlinjer för HLR, hjärtstartare och första hjälpen enligt Svenska HLR‐rådet och ERC (European Resucitation Council).

Under kursen varvas teori med praktik. Varje deltagare övar på en egen docka. Mycket fokus läggs på praktik och modet att våga hjälpa till vid olyckor.

Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren kompetenskort för genomförd utbildning i HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp.

Öva regelbundet på hjärt- och lungräddning efter kursen. Repetition bör ske inom ett år.

Kursmoment
Under kursen går vi igenom följande moment:

  • Att våga rädda liv
  • Kedjan som räddar liv
  • Livsfarligt läge
  • Larmrutiner
  • Hjärtat (hjärtats funktion samt hjärtinfarkt och hjärtstopp)
  • HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)
  • Användandet av hjärtstartare/defibrillator
  • Luftvägsstopp
  • Stabilt sidoläge
  • Stroke