Första hjälpare / Skyddssamarit – Grund

Oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall kan inträffa närsomhelst i yrkeslivet eller privat…
…därför är det viktigt att ha en god beredskap på arbetsplatsen.

Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7 ska dessutom arbetsgivaren bedöma de risker som finns i verksamheten och se till att det finns beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. Grundkursen genomförs under två dagar. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning.
Kursen handlar om olika hjälpåtgärder vid olycksfall eller akut sjukdom som omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner i väntan på ambulans samt hantering av plötsligt insjuknande och de vanligaste skade- och sjukdomstillstånden.
Utbildningen följer internationella, europeiska och nationella riktlinjer för HLR, hjärtstartare och första hjälpen enligt Svenska HLR‐rådet och ERC (European Resucitation Council).

Under kursen varvas teori med praktik. Varje deltagare övar på en egen docka. Mycket fokus läggs på praktik och modet att våga hjälpa till vid olyckor. Under kursen får deltagarna praktiskt använda sina kunskaper i scenarion.

Öva regelbundet på hjärt- och lungräddning efter kursen. Repetition bör ske inom ett till två år.

Kursmoment
Under kursen går vi igenom följande moment:

 • Vad säger lagen?
 • Första hjälparens roll
 • Att våga rädda liv
 • Kedjan som räddar liv
 • L-ABC(DE)
 • Livsfarligt läge
 • Larmrutiner
 • Hjärtat (hjärtats funktion samt hjärtinfarkt och hjärtstopp)
 • HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)
 • Användandet av hjärtstartare/defibrillator
 • Luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Blödning
 • Cirkulationssvikt/Chock
 • Sjukbedömning
 • Skadebedömning
 • Förflyttningar och lyfttekniker
 • Vanliga sjukdomstillstånd (stroke, allergi, astma, diabetes, epilepsi)
 • Vanliga olycksfall (brännskador, elskador, nack- & ryggskador)
 • Psykisk första hjälp & först på olycksplatsen