D-HLR

Med vår “D-HLR” kurs får du livsviktiga utökade kunskaper i de åtgärder kring hjärt- och lungräddning, hjärtstartare och luftvägsstopp som omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner i väntan på ambulans. Med kursens kunskaper blir du en trygghet för din omgivning.

Grunden i kursen är samma som vår ordinarie “Vuxen-HLR med hjärtstartare (HLR + AED)”, men under “D-HLR” kursen fördjupar vi oss i användandet av hjärtstartare inriktad till de som förväntas kunna lite mer än gemene man. Under “D-HLR” kursen övas även tvåmannaräddning och användandet av andningsmask (och om det finns på arbetsplatsen även syrgas). Under “D-HLR” kursen får deltagarna praktiskt använda sina kunskaper i scenarion.

Fokusområden kan vara den som är ansvarig för hjärtstartaren på arbetsplatsen eller i organisationen, anställda på publika anläggningar, de som är utvalda “samariter” eller “första hälpare”, skyddsombud och insatspersonal. Kursen följer internationella, europeiska och nationella svenska och europeiska riktlinjerna enligt Svenska HLR-rrådet och ERC (European Resuscitation Council).

Under kursen varvas teori med praktik. Varje deltagare övar på en egen docka. Mycket fokus läggs på praktik och modet att våga hjälpa till vid olyckor.

Öva regelbundet på hjärt- och lungräddning efter kursen. Repetition bör ske inom ett år.

Kursmoment
Under kursen går vi igenom följande moment:

 • Att våga rädda liv
 • Kedjan som räddar liv
 • Livsfarligt läge
 • Larmrutiner
 • Hjärtat (hjärtats funktion samt hjärtinfarkt och hjärtstopp)
 • HLR med både en- och två-livräddarteknik samt att använda andningsmask
 • Användandet av hjärtstartare/defibrillator
 • Användandet av syrgasutrustning (om detta finns på arbetsplatsen)
 • Luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Stroke
 • Cirkulationssvikt
 • Scenarion