Råd för inköp av hjärtstartare

HLR-rådets rekommendationer för inköp av hjärtstartar och Physio-Controls kompatibilitet

 • Hjärtstartaren skall följa Svenska HLR-rådets riktlinjer.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer uppfyller dessa krav.
 • Röstinstruktioner och bruksanvisning ska vara på svenska.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer uppfyller dessa krav.
 • Hjärtstartaren och nödvändiga tillbehör, såsom elektroder, skall vara CE-märkta.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer uppfyller dessa krav.
 • Hjärtstartaren skall ge tydliga instruktioner steg-för-steg och elektroderna skall visa tydliga instruktioner för applicering.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer uppfyller dessa krav.
 • Hjärtstartaren skall uppmärksamma användaren på eventuella fel.
  Svar: Samtliga hjärtstartare som Xpozed säljer uppfyller dessa krav.
 • I vilken miljö skall hjärtstartaren förvaras i? Behöver apparaten anpassas för att kunna behandla barnhjärtan?
  Svar: LIFEPAK CRplus, CR2 och LIFEPAK 1000 kan förvaras i de flesta olika miljöer som vi stöter på. Men skall apparaten förvaras en längre stund i minusgrader så rekommenderar vi att ett värmeskåp används. Det är elektroderna som tar stryk av långvarig kyla. Skall man behandla barnhjärtan så rekommenderar vi att våra barnelektroder används. Barnelektroderna reducerar energin med 4ggr. Så är det 200 joules som är inställt i apparaten så får barnet 50 joule.  På CR2 finns en speciell barnknapp som ser till att maskinen levererar en mindre stöt enligt ovan utan att använda speciella elektroder. Om man nu måste behandla ett barn och våra barnelektroder inte finns vid apparaten så skall man behandla barnet med vuxenelektroder och vuxenenergi. Det är viktigt att det är minst 2,5 cm mellan elektroderna. Om det ej går så får man koppla Anterior-Posterior.
 • Vilken garantitid gäller? Support och service? Hjärtstartaren skall kunna uppdateras om nya riktlinjer för behandling ändras.
  Svar: LIFEPAK 1000 har 5 års garanti och LIFEPAK CRplus och CR2 har 8 års garanti. Lifepak defibrillatorer är väldigt enkla att underhålla så underhållet kan kunden själv sköta. Om batteriet behöver bytas så tänds en batterisymbol upp i displayen. Nya elektroder och batterier beställs av Xpozed. När nya riktlinjer kommer så går det självklart uppdatera defibrillatorn så att den följer den nya behandlingsmetoden. Vid större förändringar kan en ny mjukvara behövas och då kommer tillverkaren släppa ett uppgraderingskit så att vi på Xpozed enkelt kan uppdatera defibrillatorn åt er.
 • När rekommenderas byte av batteri och elektroder?
  Svar: Byte av batteri och elektroder rekommenderas när utgångsdatumet på elektroderna eller när en batterisymbol visas i displayen. Normalt byter man elektroder och batteri efter ca 2,5 år eller efter användning på patient.
 • Finns det träningsmöjligheter med hjärtstartaren?
  Svar: Xpozed använder sig av träningsmaskiner för alla modeller. Träningsenheterna är identiskt lik den skarpa enheten och man kan på ett enkelt sätt hoppa mellan olika scenarion.