Vi har utbildat 0 personer
i HLR, hjärtstartare, första hjälpen, elskador, Barn-HLR, D-HLR och krishantering...

1 %
Av alla hjärtstsopp sker i hemmiljö
1 %
Av hjärtstartarna finns i hemmiljö
1 min
bör det max ta innan en hjärtstartare används

Med andra ord, finns det en hjärtstartare där du bor?