Första hjälpen och HLR vid elskada

Det kommer alltid att inträffa oförutsedda olyckor och akuta sjukdomsfall i arbetslivet och de första minuterna är mest kritiska. Vid elskador behövs ofta ytterligare kompetens för att kunna hjälpa på bästa sätt.

Utbildningen ”Första hjälpen och HLR vid elskada” följer internationella, europeiska och nationella riktlinjer för HLR, hjärtstartare och första hjälpen enligt Svenska HLR‐rådet, ERC (European Resucitation Council) samt Elsäkerhetsverkets vägledning vid elolycka.

Under kursen varvas teori med praktik. Varje deltagare övar på en egen docka. Mycket fokus läggs på praktik och modet att våga hjälpa till vid olyckor.

Efter genomförd utbildning får kursdeltagaren kompetenskort för genomförd utbildning i HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp, fickkort för elolyckor, vägledning vid elolycka (publikation från Elsäkerhetsverket) samt diplom för genomförd kurs i första hjälpen vid elskada.

Öva regelbundet på hjärt- och lungräddning efter kursen. Repetition bör ske inom ett år.

Kursmoment
Under kursen går vi igenom följande moment:

 • Vad säger lagen? / Krav på utbildning för el‐relaterade arbeten
 • Att våga rädda liv
 • Kedjan som räddar liv & L-ABC(DE)
 • Larmrutiner
 • Hjärtat (hjärtats funktion samt hjärtinfarkt och hjärtstopp)
 • HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)
 • Användandet av hjärtstartare/defibrillator
 • Luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • Stroke
 • Vad händer i kroppen vid elolyckor / Åtgärder vid elolycka
 • Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)
 • Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el)
 • Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)
 • Cirkulationssvikt/Chock (Förebygga cirkulationssvikt)
 • Psykisk första hjälp (Psykiska reaktioner)
 • Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)
 • Vad händer efter en elolycka
 • Förebyggande av elolyckor